Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.983.823
Online: 38

(Thanhhoa.dcs.vn): Sau 01 thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng ngày 07/8/2022, Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa 03 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu kết luận và bế mạc Hội nghị. Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Thanh Hoá xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.(Ảnh:baothanhhoa.vn)

Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng!

Thưa các đồng chí đại biểu các cơ quan Trung ương!

Thưa các đồng chí lãnh đạo 03 tỉnh!

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Hội nghị!

Sau 01 thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao; Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa 03 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Tại Hội nghị này, chúng ta đã được xem các phim tài liệu về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của 03 tỉnh, về những thành tích, kết quả trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như những hạn chế, khó khăn, thách thức, nhất là định hướng phát triển trong thời gian tới; nghe các đồng chí Lãnh đạo UBND 03 tỉnh trình bày tham luận về tiềm năng, lợi thế, cơ hội phát triển và khả năng hợp tác, liên kết giữa 03 tỉnh trên các lĩnh vực, đặc biệt là phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, phát triển du lịch, phát triển sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản; ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Các ý kiến phát biểu đã phân tích, làm rõ thêm những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị; những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế so sánh và sự cần thiết liên kết, hợp tác giữa 03 tỉnh; khẳng định quyết tâm đẩy mạnh liên kết, hợp tác, cùng phát triển trong thời gian tới.

Để việc liên kết, hợp tác, cùng phát triển giữa 03 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh thực sự hiệu quả, trên cơ sở ý kiến phát biểu tham luận của các đồng chí tham dự Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, tôi đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh thống nhất việc tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển sẽ được tiến hành hằng năm, theo hình thức luân phiên giữa các tỉnh; giao Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh xây dựng Biên bản ghi nhớ hợp tác và phát triển giữa 03 tỉnh, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát huy vai trò của 03 địa phương là những cực tăng trưởng, địa bàn động lực phát triển của khu vực Bắc Trung bộ, vùng duyên hải miền Trung và của cả nước; trọng tâm là:

Thứ nhất, tăng cường phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả các phương án, biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Duy trì và tăng cường công tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với tình hình dịch bệnh nói chung và dịch Covid-19 nói riêng, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết.

Thứ hai, đẩy mạnh hợp tác liên kết giữa các tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Trước mắt, cần tăng cường phối hợp để triển khai thực hiện Quyết định số 462/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tích cực, chủ động hợp tác, liên kết trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư và thương mại, huy động và phân bổ nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng. Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển kinh tế biển; tập trung thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nghi Sơn, Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Đông Nam. Tăng cường hợp tác phát triển các ngành công nghiệp mà các địa phương có lợi thế, đặc biệt là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn nhằm nâng cao giá trị sản xuất và tham gia vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu. Mở rộng việc hợp tác trong phát triển du lịch dịch vụ; xây dựng các chương trình, tour tuyến du lịch kết nối các khu, điểm du lịch liên tỉnh, liên vùng trên cơ sở dữ liệu nền tảng số, với phương châm “Ba địa phương, một điểm đến, nhiều trải nghiệm, đi trăm lần không chán, đến vạn lần vẫn mê”.

Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa 03 tỉnh trong đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai chính quyền số, đô thị thông minh, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số...

Thứ tư, tăng cường liên kết, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng. Chú trọng hợp tác phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, khu dịch vụ, du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi lại giữa các tỉnh, góp phần bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển của các địa phương.

Thứ năm, là các địa phương nằm trong địa bàn Quân khu 4, các tỉnh cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương. Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình địa bàn, tình hình nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, trật tự; thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, tình hình và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật...

Thứ sáu, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị giữa các địa phương, nhất là trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế; công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Hội nghị!

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa 03 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên 03 tỉnh chúng ta tổ chức hội nghị hợp tác quy mô cấp vùng và toàn diện trên các lĩnh vực. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, các đồng chí đại diện các cơ quan của Trung ương, các đồng chí lãnh đạo 02 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với trách nhiệm, tình cảm của mình đã dành thời gian về dự Hội nghị rất đầy đủ, mang đến cho chúng ta tình cảm sâu đậm và khát vọng hợp tác, liên kết cùng phát triển nhanh và bền vững, trở thành một cực tăng trưởng mới của Tổ quốc trong thời gian tới.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, thành công của Hội nghị hôm nay sẽ tạo khí thế mới và tiền đề thuận lợi đưa quan hệ liên kết, hợp tác phát triển giữa 03 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh lên tầm cao mới, vì sự phồn vinh, thịnh vượng của mỗi địa phương và vì sự phát triển của khu vực Bắc Trung bộ, vùng duyên hải miền Trung và của đất nước.

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại biểu Trung ương, lãnh đạo 03 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, cùng toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho mối quan hệ hợp tác giữa 03 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh ngày càng phát triển rực rỡ.

Tôi tuyên bố bế mạc Hội nghị!

Xin trân trọng cảm ơn!