Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.269
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên; nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa, thiết thực được triển khai đã tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên tham gia khởi nghiệp, lập nghiệp, như: Phát động phong trào “Thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp”; các cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên”; kết nối hỗ trợ các dự án khởi nghiệp từ các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư; tổ chức các diễn đàn “Khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp”; hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức về khởi nghiệp; triển khai Đề án “Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp”...

Công tác tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên được chú trọng triển khai thông qua các hình thức, như: Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm; sàn giao dịch việc làm; Ngày hội kết nối người lao động. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, đã có 450.215 đoàn thiên thanh niên được tư vấn hướng nghiệp; 37.168 lao động trẻ được giới thiệu việc làm; có 2.316 mô hình, sản phẩm mới, sáng tạo do thanh niên triển khai được áp dụng hiệu quả; 3.028 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 800 mô hình “Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp”. Công tác tập huấn, hỗ trợ xây dựng sản phẩm Ocop và hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên được quan tâm; nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, sản xuất theo hướng hữu cơ, sản phẩm Ocop, hỗ trợ thanh niên nông thôn thoát nghèo bền vững đã phát huy hiệu quả.

 Các mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên được duy trì hoạt động hiệu quả và phát triển nhân rộng, với 520 mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên đang hoạt động hiệu quả. Công tác hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế được triển khai hiệu quả, đến nay dư nợ của Đoàn thông qua chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 1.496,6 tỷ đồng, tăng 751,6 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Quỹ tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quản lý đạt 40 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ...

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)