Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.456
Online: 55

(Thanhhoa.dcs.vn): Về trồng trọt: Đến ngày 16/9/2022, toàn tỉnh đã thu hoạch 49.072,7 ha vụ thu mùa, bằng 31,6% kế hoạch, trong đó: Diện tích lúa thu hoạch 35.300ha, bằng 30,7% kế hoạch; ngô 3.800,7ha, bằng 30%; lạc 265,7ha, bằng 25,6%; khoai 381,3ha, bằng 28,7%; rau đậu các loại 5.813ha, bằng 42,5%; cây trồng khác 3.512ha, bằng 30,9% kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông đạt 3.398,5 ha; trong đó: Ngô 1.671,5 ha, lạc 549,5 ha và khoai lang, rau đậu các loại 1.177,5 ha.

- Về chăn nuôi: Đã có 21/27 huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2022, cụ thể: Vắc xin cúm gia cầm đạt 13,45% diện tiêm; vắc xin dại cho chó, mèo đạt 62,15%; vắc xin lở mồm long móng gia súc đạt 32,71%; vắc xin tụ huyết trùng trâu bò đạt 26,26%; vắc xin tụ dấu lợn đạt 11,34% và vắc xin dịch tả lợn đạt 12,18%.

- Về thủy sản: Sản lượng thu hoạch thủy sản từ đầu năm đến nay đạt 145.981 tấn, bằng 70,86% kế hoạch; sản lượng khai thác thủy sản đạt 93.791 tấn, bằng 67,9% kế hoạch. Các ngành chức năng đã kiểm tra an toàn kỹ thuật và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật 1.026 tàu cá, cấp 156 giấy phép khai thác thủy sản; có 169 tàu cá được cấp Giấy chứng nhận đăng ký, 115 tàu được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 25 giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

- Về lâm nghiệp: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã sản xuất 22,5 triệu cây giống lâm nghiệp, trồng 5,1 triệu cây phân tán các loại, bằng 82,3% kế hoạch; trồng rừng tập trung 8.000 ha, bằng 80% kế hoạch, chăm sóc rừng 40.000 ha, bằng 100% kế hoạch.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)