Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.373.647
Online: 48

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong quý III năm 2022, Cục Hải quan Thanh Hóa tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp quản lý xuất nhập cảnh (XNC), xuất nhập khẩu (XNK), quy trình thủ tục hải quan và quản lý thuế đạt kết quả tích cực.

Từ ngày 15/6 đến ngày 14/9/2022, có 3.777 lượt phương tiện XNC qua các cảng, cửa khẩu quốc tế của tỉnh, gồm: 600 lượt tàu biển (giảm 1,0% so với cùng kỳ năm 2021) và 3.177 lượt ô tô (tăng 172,4% so với cùng kỳ năm 2021); tổng số lượt người XNC là 13.559 lượt, gồm: 1.979 lượt qua đường biển (giảm 1,3% so với cùng kỳ) và 11.580 lượt qua đường bộ (tăng 284,4% so với cùng kỳ). Tổng số tờ khai đăng ký XNK mậu dịch đã giải quyết 31.359 tờ khai (tăng 6,8% so với cùng kỳ), với tổng trị giá hàng hóa 5.479,3 triệu USD (tăng 43,3% so với cùng kỳ); giải quyết 12 tờ khai hàng hóa XNK phi mậu dịch, với tổng trị giá hàng hóa 96.307 USD.

Tổng nợ thuế chuyên thu lũy kế đến thời điểm báo cáo là 2.238.347.002 đồng, trong đó: Nợ khó thu 2.069.306.949 đồng; nợ chờ xử lý 107.722.850 đồng; nợ có khả năng thu hồi 61.317.203 đồng. Số nợ thuế chuyên thu chủ yếu là nợ cưỡng chế (2.177.029.799 đồng) tại các đơn vị nợ khó thu từ những năm trước chuyển sang do doanh nghiệp không còn hoạt động hoặc đã bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh.

Tổng số thu thuế hàng hóa XNK từ đầu năm đến nay đạt 14.236,666 tỷ đồng, bằng 129,4% chỉ tiêu giao năm 2022 của Bộ Tài chính, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó: Thu thuế giá trị gia tăng 13.874,11 tỷ đồng; thu thuế xuất khẩu 228,966 tỷ đồng; thu thuế nhập khẩu 105,775 tỷ đồng; thu thuế bảo vệ môi trường 14,995 tỷ đồng; thu thuế tiêu thu đặc biệt 0,014 tỷ đồng; thu khác 12,806 tỷ đồng.

Hải quan Thanh Hóa và các ngành chức năng đã xử lý 79 vụ vi phạm hành chính, thu phạt 3,12 tỷ đồng; xử lý 06 vụ buôn bán ma túy (tang vật thu giữ gồm: 18.354,648g ma túy loại methamphetamin, 479,108g nhựa thuốc phiện, 40 kg quả thuốc phiện) và 01 vụ buôn bán, vận chuyển 190 cây thuốc lá.

(Phòng Tổng hợp -Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)