Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.745.402
Online: 40

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong quý III năm 2022, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã kết nạp 968 hội viên mới; vận động, hướng dẫn thành lập mới 10 Chi hội nông dân nghề nghiệp và 126 Tổ hội nông dân nghề nghiệp; kiện toàn 20 đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành Hội Nông dân cấp huyện; mở 19 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho 1.628 cán bộ hội các cấp; tổ chức 399 cuộc kiểm tra, giám sát hoạt động công tác hội và phong trào nông dân tại các địa phương trong tỉnh.

Toàn tỉnh đã tín chấp, ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, với tổng dư nợ 14.041,898 tỷ đồng, gồm 5.678 tổ vay vốn và 180.238 thành viên dư nợ. Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đang quản lý là 38,236 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn Trung ương ủy thác 17,383 tỷ đồng, nguồn cấp tỉnh 20,853 tỷ đồng.

Các cơ sở hội đã xây dựng được 342 Tổ tự quản về bảo vệ môi trường nông thôn; có 156.079 hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm; xây dựng 267 mô hình hội nông dân tham gia thực hiện các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức đào tạo tập huấn quy trình VietGAP và hỗ trợ tem truy suất cho các sản phẩm: Mía tím của Tổ hợp tác trồng mía tím Thôn Chính (xã Thành Trực, huyện Thạch Thành); hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận VietGAP cho các sản phẩm: Lúa thảo dược (Thảo cầm 9), Gia Lộc 97 và ST25 của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Hải Nhân (thị xã Nghi Sơn) diện tích 3,5ha; sản phẩm Lúa nếp Hương, LT2 và ST25 của Công ty TNHH Truyền thông và xuất nhập khẩu An Hoa tại thị trấn Hậu Lộc (5ha) và thị xã Nghi Sơn (3,5ha).....

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)