Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.983.812
Online: 38

Sáng 21-9, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở (XDCS) và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc XDCS và thực hiện QCDC giai đoạn 2020-2022 tại Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC tỉnh.

Đại biểu dự buổi giám sát.

Theo báo cáo, giai đoạn 2020-2022 Ban Dân tộc tỉnh đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh về XDCS và thực hiện QCDC; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt. Trong đó, hằng năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát; đồng thời ban hành công văn yêu cầu các chi bộ xây dựng chương trình công tác và kế hoạch kiểm tra, giám sát.

Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh trình bày báo cáo tại buổi giám sát.

Từ năm 2020 đến nay Ban Dân tộc tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 13.604 văn bản đến, chủ động tham mưu và ban hành 4.742 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, chính sách dân tộc và các nhiệm vụ phối hợp với các sở, ngành, trong đó hoàn thành 108 nhiệm vụ quan trọng UBND tỉnh giao.

Đại biểu tham gia phát biểu tại buổi giám sát.

Việc thực hiện QCDC được Đảng ủy, lãnh đạo Ban quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, thực hiện công khai về tài chính, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan tại hội nghị công chức, người lao động và ra nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm; công khai về chế độ, chính sách, chương trình, dự án do Ban làm cơ quan thường trực; công khai, minh bạch về công tác tổ chức cán bộ…

Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh đã báo cáo, giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề các thành viên trong Đoàn giám sát quan tâm, như việc thực hiện quy định chế độ công khai; vai trò của người đứng đầu, công chức, người lao động trong việc giải quyết các công việc của cơ quan; công tác cải cách hành chính, tiếp dân, đối thoại giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban Dân tộc tỉnh đã đạt được trong việc triển khai XDCS và thực hiện QCDC thời gian qua; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi giám sát.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh cần xây dựng kế hoạch để khắc phục những tồn tại, hạn chế và phải nêu rõ biện pháp, nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định pháp luật gắn với thực hiện các văn bản về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Nắm chắc tình hình Nhân dân, đời sống đồng bào miền núi, an ninh biên giới, tôn giáo.

Đại biểu dự buổi giám sát.

Quan tâm triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh đối với vùng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân để tham mưu cho tỉnh giải quyết kịp thời.

Tiếp tục chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm việc của Đảng ủy, chuyên môn và các đoàn thể nhằm xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ; rà soát lại quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC của đơn vị, từ đó phân công nhiệm vụ cụ thể và tiến hành kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ.

(Nguồn:baothanhhoa.vn)