Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.983.661
Online: 32

(Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm 2022 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã biên tập, phát hành 15.900 cuốn Thông tin công tác Mặt trận; biên tập và cấp phát 210.000 tờ rơi tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo vệ môi trường, thực hiện quy chế dân chủ, bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch; cấp phát 90.900 tờ Báo Đại đoàn kết cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang, vùng khó khăn trong tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo phối hợp, giúp đỡ các đơn vị tổ chức Đại hội các Ban đoàn kết Công giáo và thành lập các Ban đoàn kết Công giáo tại các huyện có đông đồng bào theo đạo Công giáo; đến nay, có 5/5 Ban Đoàn kết Công giáo cấp huyện tổ chức Đại hội; có 06 đơn vị tổ chức Hội nghị biểu dương “người tốt việc tốt” trong đồng bào Công giáo; hướng dẫn, giúp đỡ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức thành công Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; đã vận động Nhân dân hiến trên 8,2 ha đất, sửa chữa và làm 61 km đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi, đóng góp trên 101.000 nghìn ngày công và trên 24,4 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo xây dựng 70 mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm” tại 10 huyện, thành phố, nâng tổng số mô hình được triển khai xây dựng trên toàn tỉnh lên 200 mô hình; chỉ đạo xây dựng 03 mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường tại các huyện Thọ Xuân, Như Xuân, Như Thanh. Công tác an sinh xã hội được MTTQ các cấp phối hợp thực hiện hiệu quả, kịp thời, đã hỗ trợ xây mới và sữa chữa 875 nhà đại đoàn kết, trị giá  trên 42 tỷ đồng; phối hợp hỗ trợ làm nhà, xây dựng các công trình dân sinh, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất kinh doanh đạt trên 381 tỷ đồng. Đã tổ chức giám sát 619 cuộc, giám sát bằng văn bản 46 cuộc. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức 11 cuộc phản biện xã hội, tổ chức góp ý đối với 38 dự thảo văn bản luật, đề án, kế hoạch, chương trình của các bộ, sở, ngành và của UBND tỉnh…

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)