Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.373.863
Online: 19

(Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu 2022 năm đến nay, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động trên các mặt công tác; chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đến ngày 04/8/2022, đã có 28/28 Hội CCB cấp huyện và 718/718 cơ sở hội hoàn thành đại hội nhiệm kỳ. Hiện nay, Hội CCB tỉnh đang chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Thanh Hóa lần lthứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, dự kiến tiến hành đầu tháng 10/2022. Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được thực hiện hiệu quả, Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã phát hành 03 số thông tin “CCB Thanh Hóa” với 21.450 cuốn đến các cơ sở hội trong toàn tỉnh; phối hợp với Đài phát Thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng 09 chuyên mục “CCB Thanh Hóa”, phản ánh hoạt động của CCB trong tỉnh; tổ chức 04 cuộc giao ban phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội.

Các cấp Hội CCB trong tỉnh đã phối hợp với Đoàn Thanh niên và các trường học tổ chức 236 buổi nói chuyện truyền thống cho 33.918 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh; tham gia bồi dưỡng, giúp đỡ và giới thiệu cho các cấp ủy đảng kết nạp 317 đảng viên mới; phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể vận động, động viên 3.500 công dân lên đường nhập ngũ; tham gia hòa giải 347 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; nhận giáo dục và cảm hóa 480 đối tượng lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng, góp phần giữ ổn định an ninh trật tự ở cơ sở. Các cấp hội CCB trong tỉnh tích cực tham gia các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới của địa phương; vận động gia đình hội viên hiến tặng 19.549m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi, đóng góp trên 2,8 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, xây hơn 9.260m2 tường rào, nạo vét 369km kênh mương thủy lợi, làm đường nông thôn 72,4 km; trồng mới trên 5.700 cây xanh… Đến nay, tỷ lệ hội viên là hộ khá, giàu chiếm 56%, hộ trung bình chiếm tỷ lệ 35,8%, hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỷ lệ 8,2%; đã vận động, đóng góp Quỹ làm nhà tình nghĩa CCB với số tiền 4,7 tỷ đồng; triển khai xây dựng mới 80 nhà, sửa chữa 14 nhà cho các hội viên nghèo, gặp khó khăn...

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)