Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.461
Online: 60

Theo báo cáo công tác 9 tháng năm 2022 của Tỉnh uỷ Thanh Hoá, từ đầu năm đến nay uỷ ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 16 tổ chức đảng và 550 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 11 tổ chức đảng và 467 đảng viên có vi phạm.

Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành ở tất cả các lĩnh vực, các ngành, không có vùng cấm và được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng.

Trong 9 tháng, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 1.500 tổ chức đảng và 3.137 đảng viên, giám sát 1.738 tổ chức đảng và 3.388 đảng viên; uỷ ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 16 tổ chức đảng và 550 đảng viên (trong đó có 152 cấp uỷ viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 11 tổ chức đảng và 467 đảng viên có vi phạm.

Cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng (gồm 2 đảng uỷ cơ sở, 1 đảng uỷ bộ phận, 4 chi uỷ, chi bộ); thi hành kỷ luật 509 đảng viên; trong đó cách chức 10 đảng viên, khai trừ 60 đảng viên.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Thanh Hoá tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát ở các địa phương, đơn vị.

(Nguồn:baothanhhoa.vn)