Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.710
Online: 74

Sáng 28-9, Đoàn công tác của Hội đồng lý luận Trung ương do GS. TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về một số nội dung phục vụ xây dựng các cơ sở khoa học và thực tiễn, để chuẩn bị các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại buổi làm việc với đoàn Đoàn công tác Hội đồng lý luận Trung ương.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Sau khi nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh giai đoạn 2016 -2021 và 9 tháng năm 2022; xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh, các thành viên trong Đoàn công tác của Hội đồng lý luận Trung ương bày tỏ ấn tượng với những bước phát triển mạnh mẽ của tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây. Đồng thời trực tiếp trao đổi, tìm hiểu thêm về việc triển khai công tác xóa đói giảm nghèo; bố trí luân chuyển cán bộ không phải là người địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thành viên trong Đoàn công tác Hội đồng lý luận Trung ương trao đổi, tìm hiểu về những vấn đề đang quan tâm. Thành viên trong Đoàn công tác Hội đồng lý luận Trung ương trao đổi, tìm hiểu về những vấn đề đang quan tâm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên trân trọng cảm ơn Đoàn công tác Hội đồng lý luận Trung ương đã đến làm việc tại Thanh Hóa và phấn khởi thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, kết nạp đảng viên mới và hệ thống chính trị, đoàn thể của tỉnh trong những năm gần đây và nhất là trong 9 tháng năm 2022; những định hướng lớn mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hiện thực hóa Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cũng chia sẻ những vấn đề từ thực tiễn trong quá trình thực hiện triển khai nhiệm vụ của địa phương và mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm của các thành viên trong Đoàn công tác của Hội đồng lý luận Trung ương đến sự phát triển đi lên của tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương Tạ Ngọc Tấn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương Tạ Ngọc Tấn đã đánh giá cao sự nghiêm túc, sáng tạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ của Thanh Hóa trong công tác chỉ đạo thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác xây dựng Đảng, công tác chính quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh: Qua buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Đoàn đã được cung cấp nhiều thông tin quý giá, không chỉ là vấn đề riêng của tỉnh mà cũng là tình hình chung của cả nước. Với trách nhiệm nghiên cứu, tư vấn, phục vụ cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng trong việc định hướng, hoạch định các chính sách, chuẩn bị các văn kiện Đại hội Đảng… những thông tin mà đoàn tiếp nhận được tại tỉnh Thanh Hóa sẽ là cơ sở, tài liệu quan trọng để Đoàn nghiên cứu, làm tốt chức năng tham mưu phục vụ về cơ chế, chính sách cho Trung ương.

(Nguồn:baothanhhoa.vn)