Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.983.803
Online: 109

(Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm 2022 đến nay, cấp ủy, chính quyền thành phố Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp phát triển kinh tế đạt kết quả tích cực; đã tích tụ 48 ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, bằng 80% kế hoạch. Chăn nuôi phát triển ổn định. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng đạt 34.486,58 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn trong 8 tháng đạt 58.680 tỷ đồng, tăng 37,6% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu đạt 1.196,9 triệu USD, tăng 25,2% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách du lịch đến thành phố Thanh Hóa trong 8 tháng đạt 5.410 nghìn lượt khách, gấp 7 lần so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 2.112 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ; vận chuyển hàng hóa đạt 4.575 nghìn tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách đạt 2.628 nghìn lượt người, tăng 82,5% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải 8 tháng đạt 1.677,4 tỷ đồng, tăng 14,5% so cùng kỳ.

Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn trong 8 tháng đạt 20.840,6 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Tiến độ giải ngân đầu tư xây dưng cơ bản 8 tháng đạt 274,9 tỷ đồng, bằng 27,4% dự toán. Số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm 2022 đến nay đạt 1.085 doanh nghiệp, bằng 72,33% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước 8 tháng đạt 2.043,9 tỷ đồng, bằng 81,7% dự toán…

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)