Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.983.799
Online: 105

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 8/2022, các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã Nghi Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ mùa; chuẩn bị hiện trường, cây giống để tổ chức trồng rừng vụ thu năm 2022; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 4.777 tấn, thu mua thủy sản đạt 9.200 tấn; chế biến nước mắm đạt 800.000 lít.

Các doanh nghiệp, nhà máy trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng cao như: dầu ăn, điện sản xuất, giày thể thao... Thành lập mới 11 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng năm 2022 là 118 doanh nghiệp, bằng 79,73% kế hoạch.

Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư tiếp tục được tập trung thực hiện; đã ban hành 402 quyết định thu hồi đất đối với 350 hộ dân; từ đầu năm đến nay đã bàn giao mặt bằng 277,41 ha/450,91 ha tại 46 dự án, bằng 61,52% kế hoạch. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, thẩm định thiết kế cho 54 công trình với tổng mức đầu tư 53,54 tỷ đồng; hoàn thiện các hồ sơ quy hoạch phân khu đô thị DT01, DT05, DT08 để trình thẩm định, phê duyệt; cấp 92 giấy phép xây dựng; thường xuyên kiểm tra, xử lý đối với những trường hợp có vi phạm về quản lý trật tự xây dựng.

Ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã đã hoàn thành công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2022-2023. Công tác y tế tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, trong tháng 8 đã giải quyết việc làm mới cho 308 lao động; chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 với kinh phí 1,3 tỷ đồng; chi trả trợ cấp cho người có công với cách mạng với kinh phí 9 tỷ đồng; trợ cấp 9.857 đối tượng BHXH với tổng kinh phí 5,5 tỷ đồng. 

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)