Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.745.536
Online: 64

(Thanhhoa.dcs.vn): Nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Quốc gia: Hiện nay có 14 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đã hỗ trợ các doanh nghiệp, địa phương tiếp nhận, ứng dụng nhiều công nghệ, kỹ thuật tiến bộ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất như: Quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng rừng thâm canh, thu hoạch, bảo quản và sơ chế cành lá cây Quế, chưng cất tinh dầu từ cành và lá Quế; Quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ trong ao; Quy trình kỹ thuật chọn lọc, nhân giống nguồn gen Cát sâm...

- Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Hiện nay có 108 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh triển khai trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, gồm: 72 nhiệm vụ chuyển tiếp, 36 nhiệm vụ mới; các nhiệm vụ KH&CN tập trung nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y dược, du lịch...

Đến nay, đã đánh giá nghiệm thu 06 nhiệm vụ KH&CN tỉnh, gồm: (1) Giải pháp phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hóa; (2) Nghiên cứu chọn tạo giống lúa thuần Thanh Hương ngắn ngày, năng suất, chất lượng tỉnh Thanh Hoá; (3) Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến du lịch khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa; (4) Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới; (5) Ứng dụng khoa học, công nghệ xây dựng mô hình ươm giống và nuôi thương phẩm lươn đồng không bùn theo VietGAP góp phần phát triển nghề nuôi lươn bền vững tại Thanh Hóa; (6) Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ chuối tây Thái Lan đạt tiêu chuẩn VietGAP trên vùng đất canh tác kém hiệu quả tại huyện Hoằng Hóa.

- Về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ: Các cơ quan chức năng đã hướng dẫn 15 lượt tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 08 cơ sở; cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho 06 cá nhân...

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)