Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.697.458
Online: 0

Với mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa, thời gian qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa tổ chức hội nghị giải quyết vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan, thu hút nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tham gia.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động XNK hàng hóa của hơn 200 doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó có hơn 100 doanh nghiệp thường xuyên hoạt động XNK, với hàng hóa chủ yếu là hàng may mặc, giày da, thủy sản, vật liệu xây dựng... Đây không chỉ là những doanh nghiệp giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động mà còn đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Do vậy, việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này đẩy mạnh hoạt động XNK được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong đơn vị.

Ông Ngô Văn Thành, Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa, cho biết: Với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả”, Chi cục đã thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc phát sinh, đẩy mạnh hoạt động XNK. Thông qua đó nhằm đẩy nhanh tiến độ thông quan hàng hóa, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Theo đó, chi cục đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp; duy trì và giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho 100% các thủ tục hải quan ở cấp chi cục trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Cổng thông tin một cửa quốc gia. Triển khai thực hiện kế hoạch “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”, chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu. Phối hợp thu ngân sách, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử với các ngân hàng thương mại; tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, rút ngắn thời gian luân chuyển chứng từ, tránh rủi ro cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan...

Bên cạnh đó, chi cục đã bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về hải quan; thực hiện đầy đủ quy trình nghiệp vụ hải quan. Đáng chú ý, chi cục đã thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên của tổ công tác giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp. Tổ công tác này bao gồm cán bộ, công chức thông thạo về chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm giải quyết thủ tục hải quan, trực tiếp nắm bắt, tháo gỡ kịp thời vướng mắc cho doanh nghiệp.

Là người thường xuyên thực hiện các thủ tục thông quan hàng hóa của doanh nghiệp, chị Phạm Thị Hà, nhân viên phụ trách XNK Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, Khu Công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa), cho biết: “Quá trình trực tiếp thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, tôi luôn được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, chi cục đã thường xuyên phổ biến các quy định, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực hải quan để chúng tôi chủ động thực hiện, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí thông quan cho doanh nghiệp”.

Trong nỗ lực thúc đẩy sản xuất xuất khẩu phát triển, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa đã định kỳ tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Trong năm 2022, đã tổ chức thành công 3 hội nghị đối thoại. Thông qua những hội nghị này, ngoài tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới có liên quan đến hoạt động XNK, chi cục đã nắm bắt và kịp thời giải quyết các vướng mắc của các doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan. Theo kế hoạch, năm 2023, chi cục sẽ tổ chức 4 hội nghị đối thoại hải quan - doanh nghiệp.

Cùng với đó, khắc phục sự khác biệt về ngày nghỉ lễ giữa các quốc gia, nên vào những ngày nghỉ lễ của Việt Nam, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa luôn bố trí cán bộ, công chức trực giải quyết thủ tục hải quan, đảm bảo hàng hóa thông quan thông suốt, giảm chi phí phát sinh về bến bãi, vận chuyển... Đồng thời công khai số điện thoại của lãnh đạo chi cục, vừa kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, vừa góp phần ngăn chặn các hành vi sách nhiễu, phiền hà của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục XNK hàng hóa.

Với nhiều giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Thanh Hóa đã đóng góp một phần quan trọng cùng cả tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(Nguồn:Baothanhhoa.vn)