Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.697.203
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổng kết việc thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua tổ chức bưu chính công ích. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phát hành 9.141 phiếu khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng của người hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện tại 27 huyện, thị xã, thành phố.

Kết quả tổng hợp cho thấy, hầu hết đối tượng thụ hưởng đều bày tỏ sự hài lòng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ngành Lao động -Thương binh và Xã hội và nhân viên Bưu điện. Chính quyền địa phương các cấp cũng đồng thuận cao với việc chuyển đổi phương thức chi trả, khẳng định đây là cách thức hiệu quả, ưu việt và thuận lợi hơn cho người thụ hưởng. Một số chỉ tiêu qua khảo sát cụ thể như sau:

Về thời gian chi trả: Đảm bảo 78,3%; Không đảm bảo 21,2%; Cần thay đổi 0,5%.

Về thái độ, tinh thần trách nhiệm của nhân viên bưu điện khi thực hiện chi trả trợ cấp tại các điểm chi trả hoặc tại nhà đối tượng: Rất tốt 33,9%; Tốt 60,6%; Bình thường 5,0%; Chưa tốt 0,5%.

Việc niêm yết, công khai danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng, thông báo thời gian chi trả trợ cấp của các điểm chi trả: Rất tốt 27,8%; Tốt 65,5%; Có công khai nhưng chưa đầy đủ 5,9%; Không công khai 0,8%.

Về cơ sở vật chất tại điểm chi trả: Rất tốt 22,8%; Tốt 64,0%; Bình thường 12,4%; Chưa tốt 0,9%;

Về việc tham gia hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc của cán bộ xã phường, thị trấn: Rất tốt 35,1%; Tốt 60,0%; Bình thường 4,6%; Chưa tốt 0,2%;

Về đề xuất phương thức chi trả trong thời gian tới: Tiếp tục thực hiện qua hệ thống Bưu điện 96,0%; chuyển đơn vị khác 2,3%; ý kiến khác 1,7%.

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)