Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.697.206
Online: 0

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2023), sáng 16-3, Ban Tổ chức Trung ương, Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức toạ đàm trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 tỉnh, thành trong cả nước về công tác xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Chủ trì toạ đàm có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Dự và chủ trì tại điểm cầu Thanh Hoá có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá.

Tham gia tọa đàm có hơn 60 đại biểu tại điểm cầu Trung ương cùng gần 1.000 đại biểu tại điểm cầu trực tuyến các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” với nhiều nội dung thông tin, số liệu quan trọng, cần thiết. Qua đó, giúp các đại biểu nắm và hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ; các quy định pháp luật, những vấn đề cán bộ Đoàn cần quan tâm, chú ý.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm trong quá trình xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, như: Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ; đổi mới công tác quy hoạch, tạo đột phá trong công tác tạo nguồn và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, gắn trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị với nhiệm vụ phát hiện, tạo nguồn cán bộ trẻ.

Bên cạnh đó, đồng chí cho rằng, cần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ theo hướng chuẩn hóa gắn với quy hoạch, xây dựng một số chính sách đặc thù cho đối tượng này, song song với việc hoàn thiện cơ chế, tiêu chuẩn, thu hút, tạo nguồn, tuyển dụng, trọng dụng cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có triển vọng, giao nhiệm vụ và thử thách, rèn luyện lớp cán bộ kế cận. Các cơ quan, đơn vị cần động viên cán bộ trẻ tự giác, tích cực, chủ động phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ để có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đặc biệt, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, cần có kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đối với Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng theo hướng chỉ lựa chọn cán bộ trẻ, thật sự ưu tú và có cơ cấu hợp lý giữa Trung ương với địa phương, giữa các ngành nghề, lĩnh vực trong hệ thống chính trị.

Tại buổi tọa đàm, nhiều vấn đề thực tiễn trong công tác cán bộ trẻ, cán bộ Đoàn được các đại biểu quan tâm, đề cập như: Thực tiễn xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ tại các địa phương; việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trẻ người dân tộc thiểu số; chính sách tuyển dụng, nâng cao chất lượng nguồn cán bộ trẻ, chính sách đãi ngộ, thu hút cán bộ; điều kiện cho cán bộ trẻ có cơ hội chủ động để ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý...

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu Thanh Hoá.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp mới, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể liên quan đến cán bộ trẻ và công tác cán bộ trẻ đề ra trong Nghị quyết số 26-NQ/TW về “tập trung xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, từ đó nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thông qua tọa đàm nhằm giúp đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ Đoàn hiểu rõ, nắm rõ hơn và tin tưởng hơn vào các chủ trương, nghị quyết về công tác cán bộ của Đảng; thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác cán bộ trẻ; đồng thời là diễn đàn quan trọng giúp cán bộ trẻ được lắng nghe, trao đổi, đề xuất giải pháp nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

(Nguồn:Baothanhhoa.vn)