Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 3.125.783
Online: 17

Sáng 28-3, Đoàn giám sát số 2 của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Sở Công Thương về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016- 2022.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan.

Theo báo cáo, việc triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng đối với nhiệm vụ của Sở Công Thương được đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đúng thẩm quyền. Các nội dung tham gia góp ý công tác lập, thẩm định, phê duyệt của Sở Công Thương được các đơn vị quan tâm tiếp thu hoàn thiện, cập nhật vào các đồ án.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Do đó các chủ trương, định hướng phát triển lĩnh vực công thương; quy định, tiêu chuẩn, định mức ngành công thương được các đơn vị quản lý, thực thi nghiêm túc, góp phần hoàn thiện, thống nhất giữa quy hoạch xây dựng với các quy hoạch chuyên ngành.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được phối hợp thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy định góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Đại biểu tham gia ý kiến.

Quá trình triển khai lập, thẩm định, trình ban hành các quy hoạch phát triển điện lực đều thực hiện theo quy định, đảm bảo tính khách quan, minh bạch thông qua việc lấy ý kiến đầy đủ của bộ, ngành Trung ương, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị điện lực. Chất lượng công tác quy hoạch hạ tầng cấp điện phù hợp với thực tiễn, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường…

Đại biểu tham gia ý kiến.

Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2022 đối với nhiệm vụ của Sở Công Thương vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Tiến độ đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch phát triển điện lực còn chậm, tỷ lệ đến thời điểm hiện tại còn chưa cao, đặc biệt là các công trình xây dựng mới lưới điện 110kV; việc quy hoạch chợ, cây xăng ở các địa phương vẫn còn nhiều bất cập; công tác bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp còn hạn chế...

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của ngành công thương trong việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2022; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Các đại biểu tham dự.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Công Thương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh báo cáo. Đồng thời, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, UBND cấp huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là quy hoạch thuộc lĩnh vực ngành công thương. Trong đó tham gia góp ý vào công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, chợ, cây xăng... Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng lĩnh vực cấp điện; ban hành các quy định hoặc hướng dẫn quản lý, sử dụng hạ tầng cấp điện; sớm hoàn thiện quy hoạch liên quan đến phát triển năng lượng...

(Nguồn:Baothanhhoa.vn)