Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 3.185.730
Online: 82

(Thanhhoa.dcs.vn): Báo điện tử Thanh niên (https://thanhnien.vn/) ngày 19/3/2023 có bài: "Thanh Hóa: Báo động tình trạng khai thác rừng trái phép ở huyện Thường Xuân", phản ánh: Từ đầu tháng 01/2023 đến ngày 09/3/2023, tại huyện Thường Xuân xảy ra 04 vụ phá rừng và khai thác rừng trái phép; tổng diện tích rừng bị phá 3.367m2, gây thiệt hại 14,418m3 gỗ thông thường và 1.040 cây nứa; toàn bộ diện tích rừng bị phá và khai thác trái phép thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân; cả 04 vụ phá rừng và khai thác rừng trái phép nêu trên đều do lực lượng Kiểm lâm phát hiện, bắt giữ. Sở Nông nghiệp và PTNT đã có báo cáo kết quả xử lý các vi phạm, cụ thể như sau:

Ngày 08/3/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được văn bản của Chi cục Kiểm lâm báo cáo và đề nghị xem xét, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân và các cá nhân liên quan để xảy ra mất ổn định an ninh rừng khi để xảy ra 04 vụ phá rừng và khai thác trái phép lâm sản từ đầu năm 2023 đến đầu tháng 3/2023. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm của Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân và các cá nhân liên quan khi không nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của chủ rừng, có biểu hiện buông lỏng quản lý; đồng thời, yêu cầu Chi cục Kiểm lâm củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng có hành vi phá rừng, khai thác gỗ trái pháp luật; tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng, không để tái diễn tình trạng tương tự. Đến nay, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử lý 03 đối tượng về hành vi phá rừng, phạt tiền 27 triệu đồng, tịch thu 3,521m3 gỗ, buộc trồng lại rừng; đồng thời đang tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã, Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân truy tìm các đối tượng liên quan để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 20/3/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm trách nhiệm của Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân và 04 Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Thường Xuân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng được Nhà nước giao, để rừng bị phá, khai thác trái pháp luật nhưng không phát hiện kịp thời, không báo cáo, không phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền cơ sở và các ngành hữu quan thực hiện tuần tra, bảo vệ rừng và có biểu hiện buông lỏng quản lý. Sau hội nghị kiểm điểm, Hội đồng kỷ luật của sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tham mưu cho Giám đốc Sở có các hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)