Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.516
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 02/2023, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu kế hoạch năm 2023.

Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo tiến độ gieo trồng vụ Xuân trong khung thời vụ; đến ngày 15/02/203, toàn huyện đã gieo trồng được 10.933ha (đạt 87,4% kế hoạch); trong đó: Lúa 8.600/8.600ha (đạt 100% kế hoạch), Ớt lưu gốc 481/500ha (đạt 96,2% kế hoạch), Ngô 309/700ha (đạt 44,1% kế hoạch), Mía 43,7/450ha, rau màu các loại 412/1.400ha, cây trồng khác 133/350ha...; trồng mới được 140.520 cây các loại trong dịp "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện; chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí công nhận nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định. Trong 02 tháng đầu năm, toàn huyện có thêm 03 sản phẩm OCOP được công nhận, nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn huyện lên 17 sản phẩm.

Giá trị sản xuất công nghiệp toàn huyện ước đạt 564,55 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ; lũy kế 02 tháng đầu năm ước đạt 1.325,77 tỷ đồng, bằng 14,52% kế hoạch, tăng 35,56% so với cùng kỳ. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 271,68 tỷ đồng, tăng 47,5% so với cùng kỳ; lũy kế 02 tháng đầu năm ước đạt 521,08 tỷ đồng, bằng 11,6% kế hoạch, tăng 44,54% so với cùng kỳ. Thành lập mới 03 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay lên 04 doanh nghiệp, bằng 5% kế hoạch huyện giao.

Thu NSNN trên địa bàn ước đạt 25 tỷ đồng; lũy kế 02 tháng đầu năm 2023 ước đạt 55 tỷ đồng, bằng 13,12% dự toán. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 454,26 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ; luỹ kế 02 tháng đầu năm ước đạt 1.044,2 tỷ đồng, bằng 19,34% kế hoạch.

Giá trị giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 15/02/2023 ước đạt 9,89 tỷ đồng, bằng 3% kế hoạch; trong đó, giá trị giải ngân vốn ngân sách tỉnh đạt 7,39 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện đạt 2,5 tỷ đồng.

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)