Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.472
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 4 năm 2023, cấp ủy, chính quyền huyện Nông Cống tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ Chiêm Xuân; duy trì và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (gồm: 250ha sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP; trên 02ha nhà màng, nhà lưới sản xuất rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao và 37ha trồng cây rau màu tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP). Triển khai kế hoạch xây dựng 40 thôn NTM kiểu mẫu và 37 tuyến đường mẫu năm 2023; chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn, các chủ thể hoàn thiện hồ sơ đề nghị tham gia đánh giá, xếp hạng các sản phẩm OCOP.

Duy trì và đẩy mạnh phát triển các làng nghề truyền thống, giúp duy trì việc làm thường xuyên cho 27.077 lao động. Tiếp tục thực hiện GPMB các công trình, dự án và triển khai các dự án đầu tư công; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết theo quy định. Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý 1.312 hồ sơ về lĩnh vực đất đai; hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023. Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 06 dự án; thẩm tra quyết toán 03 dự án; thẩm định chủ trương đầu tư 03 dự án. Thành lập mới 05 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay lên 17 doanh nghiệp, đạt 26,1% kế hoạch; thành lập mới 03 hợp tác xã, đạt 300% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4 tháng đầu năm ước đạt 115 tỷ đồng, đạt 33,9% dự toán và bằng 48,1% so với cùng kỳ.

Hoạt động văn hóa - thông tin được quan tâm chỉ đạo, tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh. Các cơ sở giáo dục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; hoàn thành chương trình năm học 2022-2023 theo khung thời gian năm học; tổ chức thành công kỳ thi học sinh giỏi văn hóa lớp 6, 7, 8 cấp huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19; từng bước hoàn thiện hồ sơ, thủ tục kê đơn thuốc điện tử tại các trạm y tế xã, thị trấn. Giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân, đối tượng BTXH theo quy định.

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)