Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 3.125.932
Online: 166

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 4/2023, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Định tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác chăm sóc cây trồng vụ Xuân năm 2023; triển khai phương án phòng chống bão lụt, phối hợp kiểm tra các công trình đê điều thủy lợi trước mùa mưa bão năm 2023; tăng cường, phòng chống dịch bệnh; tiêm phòng đợt I cho đàn gia súc, gia cầm.

Tình hình sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện được duy trì phát triển ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 629,65 tỷ đồng, tăng 38,4% so với cùng kỳ; lũy kế 4 tháng ước đạt 3.176,83 tỷ đồng, bằng 34,79% kế hoạch, tăng 25,37% so với cùng kỳ. Thực hiện khởi công mới được 02 dự án, lũy kế 4 tháng đầu năm khởi công mới được 05 dự án. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển tháng 4 ước đạt 304,54 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng ước đạt 1.665,54 tỷ đồng, bằng 37,01% kế hoạch, tăng 39,38% so với cùng kỳ. Thành lập mới 04 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới lên 20 doanh nghiệp, đạt 28,5% kế hoạch. Thu NSNN tháng 4 ước đạt 61 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt 200,5 tỷ đồng, bằng 30,26% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 4 ước đạt 552,86 tỷ đồng; luỹ kế 4 tháng đầu năm ước đạt 2.211,29 tỷ đồng, bằng 40,95% kế hoạch, tăng 13,28% so với cùng kỳ. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 20/4/2023 đạt 25,052 tỷ đồng, bằng 7,3% kế hoạch. Tổng diện tích đất đã thực hiện ký cam kết GPMB đến ngày 15/4/2023 đạt 70,51ha, bằng 100% kế hoạch; số dự án đã thực hiện, triển khai công tác đo đạc, kiểm kê thực địa là 23 dự án, với diện tích 50,63ha, bằng 71,8% kế hoạch; số dự án đã thực hiện thẩm định, lập phương án bồi thường GPMB là 14 dự án, với diện tích 33,38 ha, bằng 47,34% kế hoạch; số dự án đã thực hiện chi trả bồi thường GPMB là 14 dự án, với diện tích 32,12 ha, bằng 45,55% kế hoạch.

Hoạt động văn hóa - thông tin tập trung tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục; tổ chức tốt các kỳ thi chọn học sinh giỏi; kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, hoạt động chuyên môn tại 12 đơn vị trường học. Triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách ưu đãi đối với 3.843 người có công và thân nhân người có công với cách mạng và 12.294 đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định; tổng kinh phí thực hiện gần 14,2 tỷ đồng.

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)