Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.418
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Thời gian qua, Bộ Y tế đã nhận được phản ánh của người bệnh, các cơ quan truyền thông về việc chuyển tuyến người bệnh tại một số bệnh viện không tuân thủ theo quy định; chuyển người bệnh ra cơ sở y tế tư nhân vì mục đích vụ lợi, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tham gia Bảo hiểm y tế. Để chấn chỉnh hoạt động chuyển tuyến người bệnh giữa các cơ sở y tế; Sở Y tế vừa ban hành Công văn số 1889/SYT-NVY ngày 16/5/2023, yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc việc chuyển tuyến người bệnh theo Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Lãnh đạo các bệnh viện quán triệt người hành nghề không chuyển người bệnh đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phù hợp hoặc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân vì mục đích vụ lợi, vi phạm quy định của Luật Khám bệnh chữa bệnh.

Khi chuyển tuyến người bệnh đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Trung ương cần liên hệ, hội chẩn từ xa qua hệ thống công nghệ thông tin để Bệnh viện Mắt trung ương bố trí, sắp xếp điều trị cho người bệnh. Trường hợp Bệnh viện Mắt trung ương không có vật tư, thuốc điều trị, trang thiết bị, bệnh viện chuyển tuyến người bệnh đến các bệnh viện khác có năng lực thực hiện được các kỹ thuật.

(Nguyễn Ngọc Hưng - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)