Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 3.126.321
Online: 124

(Thanhhoa.dcs.vn): Ngày 25 tháng 5 năm 2023, HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số vấn đề mang tính cấp thiết, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Thanh Hóa xin giới thiệu phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu khai mạc kỳ họp. (Ảnh:baothanhhoa.vn )

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

Để đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2021 – 2026; hôm nay, HĐND tỉnh khai mạc Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số vấn đề mang tính cấp thiết, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa các vị đại biểu, Thưa toàn thể kỳ họp!

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những khó khăn, hạn chế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và cả năm 2023.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét các tờ trình của UBND tỉnh, các dự thảo nghị quyết kèm theo và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để thông qua 6 tờ trình, dự thảo nghị quyết, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, chủ trương đầu tư các dự án để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể: HĐND tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh Nghị quyết số 314/NQHĐND ngày 27/8/2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương để chi bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý; hủy bỏ Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về việc quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Trạm biến áp 220 kV Khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đấu nối; không thực hiện Dự án mua sắm hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y khoa tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xem xét, quyết định chủ trương đầu tư một số dự án. Đây là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai các thủ tục theo quy định pháp luật.

Cũng tại kỳ họp này, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND tỉnh sẽ xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Để tổ chức kỳ họp lần này, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các ngành có liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện phục vụ kỳ họp. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã gửi các tài liệu kỳ họp bằng văn bản điện tử trước để các đại biểu tự nghiên cứu.

Kỳ họp lần này được tổ chức trong thời gian không dài, khối lượng công việc nhiều. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự Kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp.

Xin trân trọng cảm ơn!