Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.329
Online: 0

Sáng 25-5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Lê Tiến Lam, Nguyễn Quang Hải, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 13 HĐND khóa XVIII để thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng, tạo điều kiện cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đại biểu dự kỳ họp.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Để đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh là kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số vấn đề mang tính cấp thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với tầm quan trọng của kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất.

Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa trình bày các tờ trình của UBND tỉnh.

Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Văn Cường trình bày các tờ trình của UBND tỉnh.

Tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh lần này, các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, xem xét và quyết định thông qua 6 tờ trình của UBND tỉnh gồm:

1. Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện Dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đấu nối.

2. Điều chỉnh Nghị quyết số 314/NQ-HĐND ngày 27-8-2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương để chi bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý.

3. Hủy bỏ Nghị quyết số 127/2015/NQ-HĐND ngày 17-7-2015 của HĐND tỉnh về việc quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

4. Chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở phía sau nhà làm việc; xây dựng tường rào, hội trường; cải tạo nhà ở và nhà làm việc, nhà ăn, bếp; sân đường nội bộ; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác của Đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

5. Chủ trương đầu tư Dự án kho bảo quản vật chứng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và vật chất nguy hiểm khác.

6. Không thực hiện Dự án mua sắm hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y khoa tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lê Quang Hùng trình bày báo cáo thẩm tra.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Tiến trình bày báo cáo thẩm tra.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Xuân Yên trình bày báo cáo thẩm tra.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiểu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh cũng nghe các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Ngọc Túy do chuyển công tác khác; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và ông Phan Lê Quang, Giám đốc Sở Xây dựng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng hoa chúc mừng các ông: Nguyễn Ngọc Túy, Trần Duy Bình, Phan Lê Quang.

Trên cơ sở nghiên cứu kỹ các Tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và công tác nhân sự, với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đã thống nhất biểu quyết thông qua 7 nghị quyết.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Trên cơ sở nội dung đã được UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo, chất lượng và ý kiến báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí cao và biểu quyết thông qua 6 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội và 1 nghị quyết về công tác nhân sự. Đây là những nội dung quan trọng tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện các dự án đầu tư, các cơ chế chính sách theo quy định, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương.

Để nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị: Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh thuộc 27 tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri đảm bảo theo đúng quy định; tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 14 – kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

(Nguồn:Baothanhhoa.vn)