Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.423
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 với tổng mức đầu tư 779.962.215.000 đồng; nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách tỉnh, thu tiền cấp đất tái định cư cho các hộ dân và các nguồn huy động hợp pháp khác; quy mô đầu tư xây lắp mới đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (bao gồm: san nền, giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh, đường ống thu gom, trạm xử lý nước thải...). Dự án chưa triển khai thi công xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát dự án, có một số nội dung phải điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp nên các cơ quan chức năng đã báo cáo, trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (tại Nghị Quyết số 326/NQ-HĐND ngày 19/11/2022).

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung điều chỉnh như sau:

- Đổi tên dự án từ “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa” thành “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa”.

- Thay đổi tên địa điểm đầu tư từ “xã Xuân Lâm và xã Hải Bình huyện Tĩnh Gia, tĩnh Thanh Hoá”, thành “tại phường Xuân Lâm, Hải Bình và Bình Minh thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

- Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư từ “Ngân sách tỉnh, thu tiền cấp đất tái định cư các hộ dân và các nguồn huy động hợp pháp khác” thành “Ngân sách tỉnh, thu tiền cấp đất tái định cư các hộ dân, nguồn rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh, nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác”.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “Không quá 5 năm (2019 - 2023)” thành “ từ năm 2021 - 2024”.

- Điều chỉnh quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế một số hạng mục, công trình thuộc dự án, như: đường giao thông, trạm xử lý nước thải, hố thu nước thải, hệ thống thoát nước mưa kh vực phường Xuân Lâm…

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh là  971.990.000.000 đồng, tăng 192.028.000.000 so với tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 10/8/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Chủ đầu tư (UBND thị xã Nghi Sơn) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,…) về nội dung, tính chính xác hồ sơ dự án trình thẩm định, phê duyệt. UBND thị xã Nghi Sơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình và các thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án. Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, UBND thị xã Nghi Sơn có trách nhiệm tiếp thu, thực hiện đầy đủ các nội dung theo kết quả thẩm định dự án của Sở Xây dựng tại văn bản số 2753/SXD-HĐXD ngày 04/5/2023; yêu cầu sử dụng cát nhiễm mặn phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng; xác định cụ thể, chính xác chủng loại, giá các loại vật liệu xây dựng, thiết bị công trình theo giá thị trường, tiết kiệm, hiệu quả; bàn giao mặt bằng thi công, mốc, cốt xây dựng, tổ chức thi công và nghiệm thu theo quy định của pháp luật.

(Lê Khắc Thắng - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)