Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.697.419
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Từ năm 2023 đến nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Mường Lát đã tiếp nhận, tuyển dụng 58 cán bộ, công chức, viên chức, gồm: Khối đảng, đoàn thể huyện tiếp nhận 05 người; UBND huyện tiếp nhận 08 người, tuyển dụng 42 người; cấp xã tiếp nhận 03 người. Thực hiện bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 78 cán bộ, gồm: Cấp huyện 17 người; đơn vị sự nghiệp công lập 28 người; cấp xã 33 người. Điều động, luân chuyển 14 người. Miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, thôi việc 06 người. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện cơ bản có trình độ đại học, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ theo vị trí việc làm; trong đó, 100% cán bộ cấp xã có trình độ đại học, lý luận chính trị, quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh. Từ năm 2023 đến nay, toàn huyện đã cử 04 cán bộ đi đào tạo Cao cấp lý luận chính trị; 70 cán bộ đi đào tạo Trung cấp lý luận chính trị; 02 cán bộ đi đào tạo thạc sĩ; 50 lượt cán bộ đi đào tạo tin học, ngoại ngữ và hơn 500 lượt cán bộ đi bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng chức danh.

Tuy nhiên, tổng số cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Mường Lát còn thiếu 87 người so với biên chế và vị trí việc làm được phê duyệt, trong đó: Khối đảng, đoàn thể huyện thiếu 08 người; UBND huyện thiếu 08 người; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện thiếu 54 người; các xã, thị trấn thiếu 17 người. Riêng cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu 48 người, gồm: Khối đảng, đoàn thể huyện thiếu 03 người (gồm: 01 Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, 01 Phó Bí thư Huyện Đoàn, 01 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện); UBND huyện thiếu 05 người (gồm: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, 01 Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND, 01 Phó Trưởng phòng Tư pháp, 01 Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, 01 Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo); các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện thiếu 30 người (gồm: Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng, 01 Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, 01 Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch, 01 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX, 01 hiệu trưởng, 25 phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở); các xã, thị trấn thiếu 11 người (gồm: Bí thư Đảng ủy xã Tam Chung, 01 Phó Chủ tịch UBND xã Tam Chung, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lý, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mường Lý, Bí thư Đảng ủy xã Nhi Sơn, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhi Sơn, 01 Phó Chủ tịch HĐND xã Trung Lý, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trung Lý, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trung Lý, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Mường Lát, 01 Phó Chủ tịch UBND xã Pù Nhi).

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)