Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.697.394
Online: 0

Hướng dẫn sử dụng Phòng họp không giấy Tỉnh ủy

Cách 1: Sử dụng phòng họp không giấy trên trình duyệt Web.

1. Đăng nhập vào Phòng họp không giấy

- Mở trình duyệt web Google chrom, Cốc cốc hoặc Safari trên thiết bị điện tử

- Nhập địa chỉ hopkhonggiay.thanhhoa.dcs.vn: (1) tại cửa sổ phần mềm nhập Tên đăng nhập (2) và mật khẩu (3) vào các ô tương ứng sau đó chọn nút Đăng nhập (4).

2. Đổi mật khẩu tài khoản

Sau khi đăng nhập lần đầu chúng ta cần đổi mật khẩu. Mật khẩu phải đảm bảo độ dài ít nhất 8 ký tự, có cả chữ cái hoa và thường, các số từ 0 đến 9 và chứa các ký tự đặc biệt. Ví dụ: Abc@1234.

Trên trình duyệt web (1) chọn vào Tên người dùng à (2) Chọn Thông tin cá nhân à (3) Nhập mật khẩu mới vào 2 ô Nhập mật khẩu Xác nhận mật khẩu à  (4) chọn Cập nhật thông tin.

3. Xem tài liệu hội nghị

Đăng nhập vào phần mềm như mục 1, màn hình mặc định hiển thị thông tin cuộc họp gần nhất, sau đó ta xem các nội dung cuộc họp như sau:

- Xem thông tin hội nghị:  Thẻ (Tab) Thông tin hội nghị có các thông tin về Tên hội nghị; Thời gian hội nghị; địa điểm, chủ trì hội nghị, thành phần tham dự và lịch hội nghị.

- Xem tài liệu hội nghị: Để xem tài liệu hội nghị trên màn hình chọn thẻ Tài liệu hội nghị (1) à Chọn tên Tài liệu muốn xem (2).

- Ý kiến của đại biểu: Đại biểu muốn gửi ý kiến tham luận của mình về nội dung cuộc họp, tại tài liệu hội nghị muốn góp ý chọn Nhập ý kiến góp ý (1) à nhập nội dung góp ý (2) và chọn Gửi (3).

         

4. Xem lịch họp của đơn vị

Trên màn hình phần mềm, chọn các hội nghị tương ứng. Phần mềm sẽ hiển thị các cuộc họp mà mỗi cá nhân, đơn vị có thành phần dự hội nghị.

 

          5. Xác nhận tham dự kỳ họp hoặc ủy quyền tham dự

          Đại biểu đăng nhập vào phần mềm phải xác nhận tham dự hội nghi.

* Nếu Đại biểu tham dự hội nghị thì chọn nút Xác nhận tham gia để tham gia hội nghị.

          * Báo vắng: Nếu đại biểu vắng mặt thì chọn Báo vắng và nhập lý do vắng mặt ở cửa sổ Nhập lý do vắng mặt

          * Ủy quyền dự họp:

 Trường hợp Đại biểu không tham dự và ủy quyền cho đại biểu khác đi thay thì chọn nút Hiện (1) ở thông tin Thành phần tham dự à Chọn nút Ủy quyền (2) à Chọn Đại biểu đi thay và nhất nút Cập nhật.

Cách 2: Sử dụng phòng họp không giấy trên ứng dụng di động.

1. Cài đặt ứng dụng Phòng họp không giấy trên thiết bị di động:

          Quét mã Qr Code sau tương ứng với hệ điều hành của thiết bị di động và thực hiện cài đặt.

Mã QR Code cho hệ điều hành Android

Mã QR Code cho Hệ điều hành IOS

https://me-qr.com/AtemoKp2

 

Thông tin ứng dụng trên kho dữ liệu:

 Tên ứng dụng sau khi cài đặt là VNPT eCabinet hoặc TUTH eCabinnet

          2. Đăng nhập vào ứng dụng

          Trên thiết bị di động mở phần mềm Họp không giấy và Nhập tên đăng nhập (1) à Nhập mật khẩu (2) để đăng nhập vào ứng dụng.

          3. Thay đổi mật khẩu

          Trên ứng dụng sau khi đã đăng nhập trên giao diện phần mềm chọn mũi tên góc trái màn hình để quay về màn hình chính (1) à Chọn nút Cài đặt à Chọn Đổi mật khẩu (3) à Nhập mật khẩu cũ (4) vào ô Mật khẩu cũ à chọn Nhập mật khẩu mới (5) vào ô Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới à Cuối cùng chọn nút Đổi mật khẩu (6).

          3. Xem tài liệu phiên họp

           Mở ứng dụng TUTH-eCabinet và đăng nhập bằng tài khoản đã cung cấp. Tại giao diện mặc định, phần mềm sẽ hiển thị hội nghị gần nhất.

Trên màn hình hiển thị thông tin cuộc họp chọn biểu tượng tài liệu () trên thanh công cụ bên trái màn hình à Chọn tên tài liệu muốn xem à xem tài liệu (3) à Muốn trở về cuộc họp chọn mũi tên góc trên bên trái màn hình (4).

          4. Xem toàn bộ lich họp của đơn vị:

Trên màn hình phần mềm à chọn Lịch cá nhân (hoặc lịch đơn vị) à Chọn tuần để xem -> màn hình hiển thị lịch họp của cá nhân hoặc đơn vị.

Tệp đính kèm

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.