Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.697.456
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Văn phòng Tỉnh ủy vừa ban hành Thông báo số 433-TB/VPTU, thông báo kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Nông Cống. Thông báo nêu rõ:

Ngày 08 tháng 5 năm 2024, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, làm việc tại huyện Nông Cống. Cùng tham gia có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ huyện); Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi kiểm tra tiến độ thi công một số dự án giao thông, công nghiệp trên địa bàn huyện; nghe Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện tại Thông báo số 145-TB/VPTU ngày 27/5/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy; ý kiến của các đại biểu tham dự buổi làm việc; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận như sau:

I- Về kết quả đạt được: Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức; song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời, có hiệu quả của Tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Nông Cống đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm ước đạt 7,52%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển; diện tích và sản lượng lúa gạo tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh. Đã xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án phát triển vùng cói nguyên liệu, phục vụ các ngành tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020; đến nay, có 05 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 20 sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng phát triển khá. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Hoạt động dịch vụ - thương mại phát triển cả về quy mô và chất lượng. Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, Nông Cống vẫn còn một số hạn chế, đó là: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; tốc độ tăng giá trị sản xuất chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và thấp xa so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội[1]. Việc gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn rất hạn chế. Kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, xuống cấp, hư hỏng nhiều. Một số dự án chậm tiến độ nhiều năm nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục. Các ngành du lịch, dịch vụ phát triển chậm. Tỉ lệ đô thị hóa đạt thấp (8%); hạ tầng đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Chất lượng một số lĩnh vực văn hóa - xã hội có mặt còn hạn chế; chưa có các thiết chế hành chính, văn hóa đồng bộ, hiện đại; tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp so với mặt bằng chung của Tỉnh. Trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng; trình độ của một số cán bộ còn hạn chế. Công tác phát triển đảng khu vực nông thôn, doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn...

II- Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Nông Cống là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, với bề dày lịch sử gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của đất nước và của Tỉnh. Huyện có lợi thế về vị trí địa lý, nằm giữa 03 trung tâm kinh tế động lực của Tỉnh (Thành phố Thanh Hóa, Khu kinh tế Nghi Sơn, Khu Lam Sơn - Sao Vàng). Nông Cống có hệ thống giao thông thuận lợi; có đường sắt Bắc Nam đi qua; có Quốc lộ 45 chạy dọc địa bàn huyện theo hướng Đông Tây, kết nối giữa Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh. Trên địa bàn huyện có đường từ Sân bay Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn và đường cao tốc Bắc - Nam đi qua, với nút giao Vạn Thiện đã được đầu tư hoàn thiện, đưa vào vận hành, khai thác; đường từ nút giao Vạn Thiện đi Bến En sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng không gian phát triển của Huyện. Nông Cống cũng là địa phương giàu tài nguyên khoáng sản[2] và tài nguyên du lịch[3]; vùng đồng bằng ven sông, vùng triều có quỹ đất rộng lớn, bằng phẳng, rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Huyện có nhiều nghề, làng nghề, sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng và một số cơ sở chế biến nông, lâm sản, cơ sở sản xuất, chăn nuôi lớn. Nhân dân trong huyện có truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, có khát vọng vươn lên làm giàu cho quê hương, đất nước. Đây là những yếu tố, điều kiện thuận lợi để Huyện khai thác, phát huy, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Để Nông Cống tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, trong nhóm các huyện dẫn đầu của Tỉnh; thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân toàn huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tiếp tục gìn giữ, củng cố, chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân; khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường, sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực. Tập trung rà soát, đánh giá tổng thể các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra; xác định rõ những chỉ tiêu đạt thấp, khả năng khó hoàn thành, nhất là chỉ tiêu về tốc độ tăng giá trị sản xuất; trên cơ sở đó, phân tích làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu đã đề ra.

2- Đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, cơ cấu lao động, gắn với thực hiện có hiệu quả Quy hoạch vùng huyện và các quy hoạch có liên quan. Tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm phù hợp với các quy hoạch của tỉnh và yêu cầu phát triển. Chủ động đấu mối, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan để cập nhật các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án trên địa bàn, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi nhằm tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài và khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, các yếu tố nội sinh của huyện để tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

3- Tiếp tục phát triển nông nghiệp là nền tảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng các vùng trồng, sản xuất lúa gạo, rau, củ, quả theo tiêu chuẩn VietGAP, giá trị gia tăng cao, liên kết theo chuỗi giá trị. Nghiên cứu mở rộng, phát triển vùng cói nguyên liệu, kết hợp xây dựng các mô hình: Cói - rươi, lúa - rươi… Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại theo hướng an toàn sinh học và phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên theo dõi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty cổ phần Tập đoàn TH triển khai thực hiện hiệu quả Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp trên địa bàn; đồng thời, khuyến khích phát triển các mô hình trồng cỏ phục vụ dự án. Khai thác hợp lý, có chọn lọc, gắn với bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản trên các sông, hồ. Phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu; tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng các làng quê thực sự tươi đẹp và đáng sống.

4- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với phát triển đô thị; tạo chuyển biến rõ nét về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Tập trung tháo gỡ, giải quyết có hiệu quả các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, xây dựng, đặc biệt là các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đã được phê duyệt. Trên cơ sở đó, tăng cường thu hút các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào các cụm công nghiệp; khuyến khích các cơ sở sản xuất hoạt động trong các khu dân cư di rời vào các cụm công nghiệp; kiên quyết không chấp thuận các dự án mới đầu tư sản xuất kinh doanh không theo quy hoạch.

5- Khai thác tối đa lợi thế của các tuyến đường giao thông, nút giao đường bộ cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn để phát triển các loại hình dịch vụ, gắn với phát triển đô thị và mở rộng không gian phát triển. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tăng cường cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung giải quyết tốt các “nút thắt”, “điểm nghẽn” để thu hút, lựa chọn các dự án lớn, có giá trị gia tăng cao đầu tư vào địa bàn. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và đời sống của Nhân dân. Đẩy mạnh quảng bá tiềm năng du lịch của huyện; huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư nhằm phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng trên địa bàn.

6- Thường xuyên chăm lo nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục - thể thao... Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao động; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, người nghèo, các đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai sâu rộng, hiệu quả Cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

7- Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là trong vùng đồng bào có đạo. Chủ động triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra bị động, bất ngờ; chú trọng giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở. Chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội.

8- Chăm lo làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Trước mắt, cần tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm công tâm, khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; chuẩn bị tốt các điều kiện để xây dựng báo cáo chính trị phục vụ Đại hội, trọng tâm là nghiên cứu các định hướng, giải pháp lớn, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá phù hợp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước phát triển mới, nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Tăng cường công tác phát triển đảng viên, nhất là các đối tượng học sinh lớp 12 THPT, người lao động trong các doanh nghiệp, đối tượng ở khu vực nông thôn, vùng giáo... Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính năng động của bộ máy chính quyền. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 -2029 theo kế hoạch…

 


[1] Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là 16%.

[2] Như: Quặng Cromit, quặng Secpentin, quặng Sắt, quặng đá Bazan làm phụ gia xi măng, đất phụ gia xi măng, đá vôi làm vật liệu xây dựng, cát xây dựng, đá mỹ nghệ…

[3] Huyện có Khu du lịch sinh thái hồ Yên Mỹ; có 78 di tích, với 24 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 02 di tích cấp quốc gia (Đền thờ Võ Uy, Đền thờ Lê Hiểm - Lê Hiêu); có Lễ hội Đền Mưng đã được đưa vào danh mục Di sản phi vật thể Quốc gia.