Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.071
Online: 0
 • Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy trong tháng 9 năm 2023

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 9 năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 10 lượt công dân đến Trụ sở cơ quan Tỉnh ủy để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 07 vụ việc (giảm 21 lượt so với tháng 8/2023), không có đoàn đông người.
  10/10/2023 09:27:26
 • Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 8/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 31 lượt công dân đến Trụ sở Cơ quan Tỉnh ủy để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 16 vụ việc (tăng 15 lượt so với tháng 7/2023), trong đó có 02 đoàn đông người: (1) đoàn ở thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn khiếu nại về quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện; (2) đoàn ở phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn kiến nghị được công nhận hạn mức đất ở theo quy định.
  12/09/2023 16:59:50
 • Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014, Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019, Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ...

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đạt được kết quả quan trọng.
  31/08/2023 16:20:37
 • Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra; việc phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật qua thanh tra và...

  (Thanhhoa.dcs.vn): Vừa qua, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 1992/TTTH-VP ngày 14/8/2023, đề nghị Thanh tra các sở, ngành, cấp tỉnh, Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Thanh tra tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra; việc phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật qua thanh tra và thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.
  16/08/2023 16:09:48
 • Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy trong tháng 7 năm 2023

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 7 năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 18 lượt công dân đến Trụ sở Cơ quan Tỉnh ủy để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 12 vụ việc (tăng 13 lượt so với tháng 6/2023), trong đó có 01 đoàn đông người ở huyện Hoằng Hóa khiếu nại về giá bồi thường đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất của các hộ để thực hiện Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Lương Quán.
  09/08/2023 14:22:22
 • Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường tiếp công dân, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phối hợp xử lý khiếu kiện đông người, vượt...

  (Thanhhoa.dcs.vn): Thực hiện kiến nghị của Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các Báo cáo về tình hình, kết quả tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10512/UBND-TD ngày 21/7/2023 chỉ đạo Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tiếp công dân, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phối xử lý khiếu kiện đông người, vượt cấp.
  26/07/2023 15:54:00
 • Tình hình công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023

  (Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2023, các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh tiếp tục bám sát định hướng công tác của Thanh tra Chính phủ và lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN), góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật của các cấp, các ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.
  23/06/2023 15:54:52
 • Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy trong tháng 5/2023

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 5/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 13 lượt công dân đến Cơ quan Tỉnh ủy để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 06 vụ việc (tăng 06 lượt so với tháng 04/2023), trong đó có 01 đoàn đông người ở thành phố Thanh Hóa khiếu nại việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án công trình Đại lộ Lê Lợi kéo dài đến đê Sông Mã.
  05/06/2023 14:32:32
 • Kế hoạch tiếp tục tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và...

  (Thanhhoa.dcs.vn): Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 27/3/2023 về tiếp tục tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  29/03/2023 15:25:11
 • Tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh quý I năm 2023

  (Thanhhoa.dcs.vn): Trong quý I năm 2023, Sở Nội vụ đã tham mưu cho Tổ Công tác kiểm tra công vụ của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023; tiến hành kiểm tra kỷ luật, kỷ cương đột xuất dịp trước và sau Tết Nguyên đán Quý Mão tại UBND 15 huyện, thị xã, thành phố (gồm: thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các huyện Nông Cống, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Hà Trung, Hậu Lộc, Thọ Xuân, Lang Chánh, Triệu Sơn, Ngọc Lặc, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Xuân). Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong thực thi công vụ; không đi lễ hội, đền chùa trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội; cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tuân thủ đúng quy định, không phát hiện tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, sách nhiễu cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp; các đơn vị đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy và bảo mật an toàn thông tin tài khoản đăng nhập vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.
  27/03/2023 08:42:53