Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.944
Online: 28

(Thanhhoa.dcs.vn): Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 06 Hội hữu nghị song phương là thành viên của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, gồm Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; Hội hữu nghị Việt Nam - Nga; Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan; Hội hữu nghị Việt Nam - Đức; Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia và Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary; các Hội hữu nghị thành viên đã tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu, giao ban, hội thảo, tọa đàm nhân các dịp lễ tết, ngày kỷ niệm và ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước. Năm 2021, tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xem xét, gia hạn Giấy Đăng ký cho 02 tổ chức (gồm VNHelp của Mỹ và Hue Help của Anh); bổ sung địa bàn hoạt động cho 02 tổ chức (Gret của Pháp và ARC của Mỹ); cấp Giấy Đăng ký cho 01 tổ chức (Green Cross Switzerland của Thụy Sỹ); chấm dứt hoạt động của 01 tổ chức (Icraf của Kenya). Hiện nay, có 62 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cấp Giấy đăng ký hoạt động tại địa phương; công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thực hiện theo đúng quy định, không để ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài được quan tâm, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hút được 14 chương trình, dự án, phi dự án viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dành cho Việt Nam do các tổ chức nước ngoài tài trợ, với tổng vốn viện trợ không hoàn lại khoảng 1,358 triệu USD, vốn đối ứng khoảng 27,9 nghìn USD; các dự án tập trung chủ yếu vào lĩnh vực: nông nghiệp, giáo dục, y tế; trong đó 09/10 khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước; 01 khoản viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 46 chương trình, dự án đang thực hiện, trong đó có 18 dự án được các cơ quan, tổ chức thuộc khu vực Châu Á tài trợ, chiếm tỷ lệ 39,1%; 13 dự án được khu vực Châu Âu tài trợ, chiếm tỷ lệ 28,3%; 12 dự án được khu vực Châu Mỹ tài trợ, chiếm tỷ lệ 26,1%; 03 dự án được khu vực Châu Úc tài trợ, chiếm tỷ lệ 6,5%; giá trị giải ngân ước đạt 7,2 triệu USD, tương đương kết quả năm 2020. 

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)