Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.887
Online: 54

(Thanhhoa.dcs.vn): Tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2022 ước đạt 48.820 tỷ đồng, vượt 65% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay; trong đó: thu nội địa ước đạt 30.150 tỷ đồng, vượt 62% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 18.670 tỷ đồng, vượt 70% dự toán, tăng 55% so với cùng kỳ.

Có 12/13 lĩnh vực thu vượt dự toán (01 lĩnh vực là thu phí, lệ phí ước đạt 91,1% so với dự toán), một số khoản thu tăng cao như: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gấp 2 lần dự toán; các khoản thu về nhà, đất tăng 73%, thuế bảo vệ môi trường tăng 68%... Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chủ yếu là nguồn thu thuế giá trị gia tăng của mặt hàng dầu thô nhập khẩu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (chiếm 83%). 

Chi ngân sách nhà nước năm 2022 ước đạt 39.536 tỷ đồng, bằng 105% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ, đáp ứng các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó: chi đầu tư phát triển 14.002 tỷ đồng, bằng 115% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ; chi thường xuyên 24.179 tỷ đồng, bằng 99% dự toán, tăng 2% so với cùng kỳ.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)