Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.069
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2022, diện tích trồng mới cây gai xanh trên địa bàn tỉnh ước đạt 470ha, bằng 47% so với kế hoạch; nâng tổng diện tích cây gai xanh trên địa bàn tỉnh đến nay đạt 930 ha. Có 07 địa phương phát triển diện tích trồng mới cây gai xanh đạt 20 ha trở lên, gồm: huyện Cẩm Thủy 156,4 ha, huyện Mường Lát 65,19 ha, huyện Bá Thước 49ha, huyện Thạch Thành 35,3 ha, huyện Ngọc Lặc 23,7ha, huyện Quan Hóa 21 ha, huyện Như Thanh 20,2 ha.

Tuy nhiên, năm 2022 thị trường tiêu thụ sợi dệt trên thế giới bị gián đoạn và suy giảm (do chính sách Zero Covid của Trung Quốc và tình hình chính trị thế giới phức tạp), nên lượng hàng hóa của Công ty cổ phần nông nghiệp An Phước bị tồn kho nhiều, nguồn vốn gặp khó khăn, Công ty trả tiền thu mua nguyên liệu chậm hơn so với hợp đồng ký kết (Công ty đang nợ tiền nguyên liệu vỏ gai của các hộ trồng gai trong tỉnh hơn 4 tỷ đồng); chi phí sơ chế, nhiên liệu (nhân công, xăng, dầu) tăng, lợi nhuận sản xuất giảm, dẫn đến các hộ dân có tâm lý lo lắng, không yên tâm sản xuất và mở rộng diện tích.

Trước tình hình trên, Công ty cổ phần nông nghiệp An Phước đã có văn bản đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND 18 huyện thuộc vùng quy hoạch tạm dừng mở rộng diện tích vùng trồng cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn trong năm 2023; tập trung tổ chức quản lý, thâm canh diện tích cây gai đã có; đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất, đổi mới công nghệ chế biến.       

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)