Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.879
Online: 46

(Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền huyện Vĩnh Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 16,81%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,9 triệu đồng, tăng 14,03% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.899 tỷ đồng, tăng 4,59% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 71.280 tấn, tăng 0,89% so với cùng kỳ. Chăn nuôi tiếp tục phát triển; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 13.983 tấn, tăng 2,29% so với cùng kỳ. Có 05 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, nâng tổng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện lên 15 sản phẩm.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.651 tỷ đồng, tăng 23,77% so với cùng kỳ. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ: quần áo may sẵn tăng 29,01%, cửa sắt các loại tăng 2,37%, đá ốp lát xây dựng tăng 1,89%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.803 tỷ đồng, tăng 22,94% so với cùng kỳ. Tổng số lượng khách du lịch ước đạt 190.950 lượt, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải ước đạt 170,7 tỷ đồng, tăng 57,66% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 702 tỷ đồng, vượt 28,41% dự toán tỉnh giao, vượt 15,36% dự toán huyện giao. Thành lập mới 51 doanh nghiệp, vượt 13,3% kế hoạch.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)