Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.304
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Báo điện tử Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam ngày 13/11/2022 có bài: “Thanh Hóa: Cần sớm di dời làng nghề, cơ sở sản xuất chế tác đá mỹ nghệ ra khỏi khu dân cư”, nêu: Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở chế tác đá mỹ nghệ trên địa bàn các xã Vĩnh Thịnh, Minh Tân và Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc có vị trí giáp quốc lộ 217 và trong các khu dân cư, đã và đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân khu vực xung quanh. Sau khi tiếp nhận thông tin Báo phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND huyện Vĩnh Lộc kiểm tra, xác minh; kết quả như sau:

Nội dung phản ánh của Báo điện tử Tin tức - Thông tấn xã Việt Nam là đúng với thực tế. Việc sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ trên địa bàn các xã Vĩnh Thịnh, Minh Tân và Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc đã giúp người dân địa phương có việc làm, ổn định cuộc sống; tuy nhiên, trong quá trình hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực xung quanh. Thời gian qua, UBND huyện Vĩnh Lộc đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế tác đá mỹ nghệ trên địa bàn; đã kiểm tra, yêu cầu các cơ sở tuân thủ đúng các nội dung theo hồ sơ thủ tục về môi trường được phê duyệt, thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh; đồng thời, UBND huyện đang xây dựng kế hoạch di dời các cơ sở chế tác đá mỹ nghệ vào Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, xã Minh Tân sau khi Cụm công nghiệp này hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

UBND tỉnh đã có chủ trương xây dựng “Đề án di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu đô thị, khu dân cư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh”. Trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ trì tham mưu xây dựng Đề án) thống kê đầy đủ các cơ sở chế tác đá mỹ nghệ trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc cần phải di dời vào Đề án để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành (dự kiến hoàn thành trong tháng 01/2023).

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)