Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.697.217
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 22/5/2022 về việc giao đất và cho Công ty cổ phần Mặt Trời Thanh Hóa thuê đất để thực hiện dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, UBND tỉnh giao 489.796,1 m2 đất đợt 1 tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương cho Công ty cổ phần Mặt Trời Thanh Hoá (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2802879237 đăng ký lần đầu ngày 23/9/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 27/10/2021; cơ quan cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá; mã số thuế: 2802879237) để thực hiện dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng, trong đó:

- Giao 188.191,13 m2 đất ở nông thôn (gồm: Đất ở biệt thự 146.180,65 m2; đất ở liền kề 21.569,34 m2; đất nhà ở chung cư 20.441,14 m2). Hình thức giao đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn giao đất 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định giao đất; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định, lâu dài.

- Giao 301.604,97 m2 đất hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (gồm: đất cây xanh 85.440,36 m2; đất giao thông 131.135,67 m2; đất nhà sinh hoạt cộng đồng 4.042,0 m2; đất hạ tầng khu chung cư 50.817,40 m2; đất hạ tầng kỹ thuật 5.543,24 m2; đất bãi đỗ xe 24.626,3 m2) để Công ty đầu tư xây dựng theo dự án đầu tư và quy hoạch chi tiết được duyệt, sau khi hoàn thành bàn giao cho Nhà nước quản lý. Hình thức giao đất Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Thời hạn giao đất 48 tháng kể từ ngày bàn giao đất tại thực địa.

Thứ hai, UBND tỉnh cho Công ty cổ phần Mặt Trời Thanh Hoá thuê 198.340,50 m2 đất đợt 1 (gồm: Nhà quản lý điều hành 3.101,5 m2; công viên, cây xanh chuyên đề 175.183,8 m2; trung tâm ẩm thực Nhật Bản - khu osen public 20.055,2 m2) để sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ. Hình thức thuê đất Nhà nước cho thuê đất thu tiền hàng năm. Thời hạn thuê đất 50 năm, tính từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định cho thuê đất.

Vị trí, ranh giới khu đất xin giao đất, thuê đất đợt 1 nêu trên được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 224/TLBĐ, tỷ lệ 1/2000 do Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hoá lập ngày 05/5/2023.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xác định giá đất cụ thể theo quy định; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh; ký hợp đồng thuê đất; trình UBND tỉnh ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty cổ phần Mặt Trời Thanh Hoá sau khi đơn vị hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định đối với diện tích đất giao có thu tiền sử dụng đất; chủ trì, phối hợp với UBND huyện Quảng Xương, UBND xã Quảng Yên và các đơn vị có liên quan bàn giao đất tại thực địa cho Công ty cổ phần Mặt Trời Thanh Hoá; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh hoá chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định các khoản được trừ vào số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho Công ty cổ phần Mặt Trời Thanh Hoá theo quy định. Cục Thuế Thanh Hóa xác định đơn giá, tính số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và ra thông báo số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước gửi đến Công ty cổ phần Mặt Trời Thanh Hoá thực hiện theo quy định.

UBND huyện Quảng Xương, UBND xã Quảng Yên: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy của Công ty cổ phần Mặt Trời Thanh Hoá theo quy định của pháp luật hiện hành; nghiệm thu, tiếp nhận quỹ đất hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo dự án đầu tư, quy hoạch chi tiết được duyệt do Công ty cổ phần Mặt Trời Thanh Hoá bàn giao để quản lý theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty cổ phần Mặt Trời Thanh Hoá có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan lập đầy đủ hồ sơ về đầu tư xây dựng, môi trường và các hồ sơ khác có liên quan theo quy định của pháp luật; trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện dự án; bàn giao diện tích 301.604,97 m2 đất đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo dự án đầu tư và quy hoạch chi tiết được duyệt cho UBND huyện Quảng Xương quản lý theo quy định của pháp luật; thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất, sử dụng đất đúng vị trí, đúng diện tích, đúng mục đích. chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các quy định, cam kết khác có liên quan…

(Lê Khắc Thắng - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)