Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 840.351
Online: 21
  • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động du lịch

    Phát triển du lịch thông minh đã trở thành xu hướng tất yếu trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khi mà công nghệ thông tin (CNTT) được ứng dụng mạnh mẽ vào đời sống xã hội. Du lịch Thanh Hóa đang có những bước “chạy đà” để ứng dụng CNTT vào các hoạt động du lịch. Điều này sẽ góp phần mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách, cũng như nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch.
    30/06/2021 15:12:51